Operasyonel Emniyet ve Güvenlik

Özmen Grup, yönetimi ve çalışanları ile bütün faaliyetlerini emniyet ve güvenliği ön planda tutup her seviyedeki çalışanın gönüllü katılımları ile bildirim ve raporlarını teşvik eder, gelen bildirimleri cezalandırma için kullanmayacağını taahhüt eder ve aşağıdaki prensiplerin yerine getirilmesini sağlar.

  • Operasyonel emniyet ve güvenliği sağlamak ve seviyesini yükseltmek,
  • Emniyet ve güvenlik yönetimini uygulamak,
  • Emniyet ve güvenlik sorumluluklarını belirlemek,
  • Emniyet tehditlerini ve güvenlik zaafiyetlerini belirlemek ve riskleri yönetmek,
  • İletişimi en üst düzeyde kullanmak,
  • Emniyet ve güvenlik kültürünü yerleştirmek.


Kalite ve Müşteri Memnuniyeti

Özmen Grup; ulusal standart, yasa ve mevzuatlar doğrultusunda sahip olduğu finansal değerin yanı sıra sosyal, kültürel, etik ve insani değerlerini de çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, iştirakçileri, tüm iş ortakları ve diğer paydaşları ile birlikte müşteri memnuniyeti ve şikayetlerinin yönetimini, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesini mükemmeliyetçi yaklaşım ile sağlar.


İş Sağlığı ve Güvenliği

Özmen Grup, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin tanımlanması, risklerinin yönetilmesi ile çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kirlenmenin önlenmesi ile gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacı doğrultusunda yasal şartlar ve mevzuatlara uygun hareket edip sürekli gelişme sağlar.

"TAŞIDIĞIMIZ DEĞERİN FARKINDAYIZ"