Güvenlik Politikamız

Özmen Grup, gerçekleştirdiği yolcu taşımacılığı, öğrenci taşımacılığı, ve VIP faaliyetlerinde Toplam Kalite anlayışıyla Ulusal yasa ve mevzuatlar ile ticari etiği dikkate alarak, Ortaklığın görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili olarak çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştirakçilerini, tüm iş ortaklarını aynı gayede buluşturmak amacıyla Güvenlik Politikası’nı beyan eder.


Operasyonel Güvenliğin Sağlanması

Özmen Grup, gerçekleştirdiği bütün taşıma operasyonlarında, süreçleri geliştirir, uygular ve güvenlik hedefleri ile performans standartlarını saptar. Bu prosesleri uygularken, taşıdığı değerin farkında olan Özmen Grup, kurumsal ihtiyaçlara sürekli olarak uygunluğunu sağlamak adına güvenlik politikasını sürekli olarak gözden geçirir.


Güvenlik Zafiyetlerinin ve Risklerin Belirlenmesi

Özmen Grup, tüm çalışanlarına, gerçekleştirilen faaliyetlerdeki insan, makine, çevre ve görev unsurlarının etkileşimleri sonucu ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarını ve risklerini belirleyebilmek ve giderebilmek için her türlü desteği sağlar.


Güvenlik Sağlanması İçin Gereken Kaynakların Temin Edilmesi

Özmen Grup, güvenlik politikasının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli kaynakların temin edilmesini sağlar.


Güvenlikle İlgili Sorumlulukların Belirlenmesi

Özmen Grup, çalışanlarının güvenlikle ilgili konularda sorumluluklarını belirler ve üst yönetimin güvenliği tüm operasyonlarda temel bir öncelik olarak değerlendireceğini taahhüt eder.

"TAŞIDIĞIMIZ DEĞERİN FARKINDAYIZ"