Kurallara Uymak

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal yasal ve diğer şartlar ile sektörüne ait kurallara uygun hareket eder.


Büyürken Çevreyi de Düşünmek

Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, filosunu büyütürken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken, mümkün olduğu ölçüde olumsuz çevresel etkileri en az seviyede olan teknoloji ve yöntemleri kullanır.


Paydaşlarıyla Birlikte Gelişmek

Öncelikli olarak çalışanlarının ve tüm paydaşlarının iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konusundaki farkındalığını ve bilincini arttırmak için çalışmalar yapar.


Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak

Sadece bugünü düşünerek değil, paydaşlarıyla birlikte ortak güvencesi olan gelecek nesilleri de düşünerek doğal kaynakları etkin ve verimli kullanır.


Verdiği Zararı ve Rahatsızlığı En Aza İndirmek

Filosunda bulunan uçaklardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının ve gürültünün en az seviyeye indirilmesine yönelik tedbirleri alır.


Sürekli İyileştirmek

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre performansını izler, ölçer ve sürekli iyileştirmek için çalışır.

"TAŞIDIĞIMIZ DEĞERİN FARKINDAYIZ"