Size Özel
Çözümlerimiz için
Fiyat Teklifi Alın

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu sıfatıyla, tarafınızca bu sistemden bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizin, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde ve/veya yurtdışındaki; iştiraklerine / bağlı ortaklıklarına,hizmet/destek/danışmanlık aldığı/ işbirliği yaptığı/proje/program ortağı olduğu kamu ve/veya özel üçüncü taraflara, ilgili mevzuatları uyarınca tüm yasal ve idari mercilere aktarılabileceğini, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
Veri sahibi olarak taleplerinizi, www.ozmenturizm.com adresimizdeki veri sahibi başvuru formunu doldurarak ilettiğinizde en geç 30 gün içinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır.

"TAŞIDIĞIMIZ DEĞERİN FARKINDAYIZ"